Najpopularniejsze wyłączenia w polisach mieszkaniowych

Autor:

Dorota Bajczyk

Każda polisa, która swoją ochroną obejmuje Twoją nieruchomość i znajdujące się w niej wyposażenie ma jakieś wyłączenia. Co to takiego? To wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Innymi słowy, jest to lista sytuacji, które nie są objęte ochroną ubezpieczeniową. Gdyby do nich doszło i na skutek tych sytuacji doszło do zniszczenia lub utraty Twojego majątku, to nie otrzymasz odszkodowania. Zanim więc podpiszesz umowę ubezpieczenia, koniecznie sprawdź zakres wyłączeń. Dzięki temu unikniesz rozczarowania i nie zawiedziesz się brakiem wypłaty odszkodowania.

Warto też wiedzieć, że wspomniana lista może się różnić w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego. Firmy ubezpieczeniowe mogą bowiem samodzielnie ustalać zakres swojej odpowiedzialności oraz sytuacji, za które nie będą odpowiadać. Zobacz, co najczęściej znajduje się na liście wyłączeń i wybierz polisę najlepszą dla siebie.

Najpopularniejsze wyłączenia w polisach mieszkaniowych mogą różnić się w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego, ale istnieje kilka wspólnych i powszechnie występujących wyłączeń, na które warto zwrócić uwagę:

Zalanie spowodowane powodzią

Większość polis mieszkaniowych nie obejmuje szkód spowodowanych wodą powodziową. Dla takich sytuacji istnieją odrębne polisy, które można zakupić dodatkowo.

Akty wandalizmu

Niektóre polisy wyłączają pokrycie szkód wynikających z aktów wandalizmu, takich jak zniszczenie mienia lub malowanie graffiti. Warto upewnić się, że Twoja polisa obejmuje również ten rodzaj ryzyka.

Uszkodzenia spowodowane przez zwierzęta

Polisy mogą wyłączać swoją odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzęta. Wyłączenia mogą dotyczyć sytuacji takich jak pogryzienie przez psy czy uszkodzenia wyposażenia dokonane przez zwierzęta domowe (koty, króliki czy inne gryzonie). Jeśli masz zwierzęta, zwróć uwagę na te wyłączenia.

Wojna i zamieszki

Większość polis nie pokrywa szkód wynikających z działań wojennych, zamieszek lub aktów terroryzmu. W takich przypadkach może być konieczne dodatkowe ubezpieczenie, jednak obecnie na polskim rynku ubezpieczeń mało kto się tego podejmuje. Można śmiało powiedzieć, że nie da się ubezpieczyć domu czy mieszkania na taką okoliczność.

Rażące zaniedbania

Jeśli uszkodzenia lub utrata mienia wynikają z Twojego zaniedbania, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Co najczęściej jest traktowane jako rażące zaniedbanie lub po prostu niedbalstwo (towarzystwa ubezpieczeniowe używają różnej terminologii)? Z reguły jest to pozostawienie otwartych drzwi i okien w kontekście włamania, czy brak regularnych przeglądów i serwisowania instalacji w przypadku pożaru z powodu starej instalacji elektrycznej. Warto zawsze dbać o swoją nieruchomość i utrzymywać ją w dobrym stanie i przed podpisaniem umowy sprawdzić, jakie wymagania stawia ubezpieczyciel, by móc wypłacić odszkodowanie.

Ciekawostką w tym miejscu może być to, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe Generali nie stosuje w tym zakresie wyłączeń. Jeżeli nie prowadzisz regularnie prac serwisowych czy przez gapiostwo zdarzy Ci się zostawić otwarte drzwi, firma i tak wypłaci Ci odszkodowanie. Skorzystaj z naszego kalkulatora, przelicz składkę i sprawdź, jak możesz ochronić swoje mieszkanie z Generali.

Zanim podpiszesz umowę ubezpieczenia, dokładnie zapoznaj się z listą wyłączeń w polisie. To pozwoli Ci wybrać odpowiednią polisę i uniknąć rozczarowań w przypadku szkody. Pamiętaj też, że wyłączenia mogą się różnić w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego.