Czy Twoja polisa obejmuje szkody wynikłe z kradzieży? 

Autor:

Dorota Bajczyk

Ubezpieczenie mieszkania to ważny krok w zapewnieniu sobie spokoju ducha i ochrony przed różnymi ryzykami. Jednym z tych ryzyk jest kradzież, która może zdarzyć się w każdym miejscu i o każdej porze. Dlatego istotne jest, aby wiedzieć, czy Twoja polisa obejmuje szkody wynikłe z kradzieży. Trzeba też sprawdzić, jak szeroki jest zakres tej ochrony. Czy polisa obejmuje wyłącznie pokrycie kosztów utraconych przedmiotów, czy pomoże również w naprawieniu szkód wyrządzonych podczas włamania (zniszczone zamki, wybite szyby w oknach). Zobacz, co jeszcze warto sprawdzić.  

Zakres podstawowej polisy ubezpieczeniowej 

Standardowa polisa mieszkaniowa zazwyczaj obejmuje straty wynikłe z różnych zdarzeń, takich jak pożary, powodzie, burze, zalania czy uszkodzenia w wyniku działania sił natury. Jednak w przypadku kradzieży zakres ochrony może się różnić w zależności od polisy i ubezpieczyciela. Nie każde towarzystwo chroni też przed kradzieżą w podstawowej wersji swojej polisy. W wielu sytuacjach konieczne jest dokupienie w tym celu specjalnego rozszerzenia.  

Ubezpieczenie kradzieży z włamaniem 

Jeśli obawiasz się kradzieży w swoim mieszkaniu, warto zastanowić się nad dodatkowym ubezpieczeniem od kradzieży z włamaniem. To rozszerzenie polisy, które może zapewnić ochronę w przypadku kradzieży, a także zniszczeń spowodowanych włamaniem do Twojego mieszkania. Obejmuje ono utratę kosztowności, zniszczenie drzwi lub okien w wyniku włamania, a także straty wynikłe z uszkodzeń mienia. To bardzo istotne rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej.  

Kradzież bez włamania  

Należy zaznaczyć, że nie tylko włamanie może skutkować kradzieżą. Często mówi się o “kradzieży bez włamania”, co oznacza, że złodziej dostał się do Twojego mieszkania w inny sposób, na przykład przez otwarte okno lub drzwi. Polisy od kradzieży z włamaniem zazwyczaj nie obejmują kradzieży bez włamania. Dlatego warto zapytać swojego ubezpieczyciela, czy oferuje ochronę przed kradzieżą bez włamania i jakie warunki trzeba spełnić, aby móc z takiej ochrony skorzystać. Niewątpliwie ciekawostką jest fakt, że pozostawienie otwartych drzwi lub okien, co doprowadziło do włamania, jest przez wiele towarzystw traktowane jako „rażące niedbalstwo” i stanowi podstawę do wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Wyjątek stanowi tutaj Towarzystwo Ubezpieczeniowe Generali, które nie analizuje tego rodzaju niedopatrzeń i mimo wszystko bierze na siebie odpowiedzialność. 

Wartość odszkodowania 

Jeśli Twoja polisa obejmuje kradzież, ważne jest także zrozumienie, jak zostanie wyceniona utracona własność. Istnieją dwie główne metody wyceny: 

– Wartość rzeczywista – Wartość rzeczywista uwzględnia deprecjację, czyli spadek wartości w wyniku zużycia. Oznacza to, że odszkodowanie zostanie wypłacone na podstawie aktualnej wartości rynkowej utraconego przedmiotu. 

– Wartość odtworzeniowa – Wartość odtworzeniowa pokryje koszty zakupu nowego przedmiotu identycznego lub równoważnego z tym, który został utracony. Nie uwzględnia deprecjacji. 

Podsumowanie 

Zanim podpiszesz polisę ubezpieczeniową na swoje mieszkanie, dokładnie sprawdź, czy obejmuje ona kradzież i na jakich warunkach. Warto również zastanowić się nad dodatkowym ubezpieczeniem od kradzieży bez włamania, jeśli obawiasz się tego ryzyka. Zrozumienie zakresu ochrony i sposobu wyceny utraconego mienia pomoże Ci lepiej przygotować się na ewentualność kradzieży. Przed podpisaniem umowy zweryfikuj też wysokość swojej składki ubezpieczeniowej. Dzięki porównaniu dostępnych ofert możesz wybrać taką, która jest dla Ciebie najkorzystniejsza. W takim porównaniu pomoże Ci kalkulator ubezpieczeń. Sprawdź i śpij spokojnie.