Awaria instalacji – czy dostaniesz odszkodowanie?

Autor:

Dorota Bajczyk

Wyobraź sobie taką sytuację. W Twoim domu lub mieszkaniu dochodzi do poważnej awarii instalacji elektrycznej, co w efekcie prowadzi do pożaru lub przynajmniej uszkodzenia urządzeń, które były wówczas podłączone do prądu. Ponosisz z tego powodu poważne straty finansowe. Mieszkanie masz jednak ubezpieczone. Czy z tego tytułu otrzymasz odszkodowanie? Co może postanowić Twój ubezpieczyciel? Sprawdź to!

Sprawdź zakres odpowiedzialności

Pierwszym krokiem w upewnieniu się, czy otrzymasz odszkodowanie za awarię instalacji elektrycznej, jest sprawdzenie zakresu odpowiedzialności Twojej polisy mieszkaniowej. Nie wszystkie polisy obejmują uszkodzenia wynikające z awarii instalacji. Dlatego ważne jest, aby dokładnie przeanalizować swoją polisę i sprawdzić, czy jesteś objęty taką ochroną.

Jeszcze lepiej będzie, gdy sprawdzisz to jeszcze przed podpisaniem umowy ubezpieczenia. Jeżeli jednak już masz polisę i nie wiedziałeś, że należy to sprawdzić, skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem i zapytaj, czy możesz taką ochronę dokupić.

Sprawdź wyłączenia

Bardzo ważne jest też zweryfikowanie wyłączeń odpowiedzialności. Niektóre towarzystwa odmawiają wypłaty odszkodowania, gdy awarii ulegnie instalacja, która od lat nie była kontrolowana ani serwisowana. W takiej sytuacji, zdaniem tych towarzystw, odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości, który nie dopełnił stosownych formalności.

Można jednak znaleźć ubezpieczenie, które i tak weźmie na siebie odpowiedzialność. To polisa mieszkaniowa oferowana przez Generali. Towarzystwo Ubezpieczeniowe Generali wypłaci odszkodowanie nawet wtedy, gdy nie masz ważnych przeglądów i serwisów.

Zgłoszenie szkody

Jeśli Twoja polisa mieszkaniowa obejmuje awarie instalacji elektrycznej i nie podlegasz pod ewentualne wyłączenia, to natychmiast zgłoś szkodę swojemu ubezpieczycielowi. Im szybciej zgłosisz problem, tym szybciej zostanie podjęta interwencja w celu naprawy uszkodzeń lub odszkodowania za straty. Pamiętaj, że awaria instalacji może pociągać za sobą dalsze szkody, więc musisz jak najszybciej podjąć stosowne działania, w celu zabezpieczenia swojego domu lub mieszkania.

Udokumentuj szkodę

Kolejnym krokiem jest dokładne udokumentowanie szkody. Zrób zdjęcia uszkodzeń, zapisz datę i godzinę zdarzenia, a także sporządź listę uszkodzonych urządzeń i mienia. Dokumentacja ta będzie kluczowa w procesie rozpatrywania wniosku o odszkodowanie.

Skonsultuj się ze swoim agentem

Jeśli masz wątpliwości dotyczące swojej polisy lub procesu zgłaszania roszczenia, skonsultuj się z agentem ubezpieczeniowym. Agent pomoże Ci zrozumieć warunki polisy i udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące odszkodowania za awarię instalacji. Pomoże też w wypełnieniu i przygotowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania odszkodowania.

W przypadku awarii instalacji elektrycznej, otrzymanie odszkodowania zależy od zakresu odpowiedzialności Twojej polisy mieszkaniowej. Dlatego ważne jest, aby dokładnie zrozumieć, co ona obejmuje i jakie są procedury zgłaszania roszczeń. Jeśli Twoja polisa obejmuje takie zdarzenia, warto działać szybko i dokładnie udokumentować szkodę. W razie wątpliwości, zawsze możesz skonsultować się z agentem ubezpieczeniowym, który pomoże Ci w procesie uzyskiwania odszkodowania za awarię instalacji. A jeżeli zdarza Ci się zapominać o przeglądach i serwisach, to rozważ ubezpieczenie w Generali, które nie odmówi Ci wypłaty, gdy instalacja nie będzie serwisowana.