Zabezpiecz swój dom przed zalaniem – kluczowe elementy polisy

Autor:

Dorota Bajczyk

Zalanie to jedno z najczęstszych i niestety rownież bardzo niszczycielskich zdarzeń, jakie mogą wystąpić w domu lub mieszkaniu. Dlatego właściwie przygotowane ubezpieczenie jest tak istotne, by skutecznie chronić się przed finansowymi skutkami tej sytuacji. W tym artykule omówimy, jakie elementy polisy są istotne w przypadku zalania i jak możesz zabezpieczyć swój dom.

Dlaczego zabezpieczenie przed zalaniem jest ważne?

Zalania mogą być wynikiem wielu czynników, takich jak ekstremalne opady deszczu, pęknięte rury, zalanie przez sąsiadów lub powódź. Skutki mogą być katastrofalne – od zniszczenia mienia i strat finansowych po konieczność opuszczenia domu na czas remontu. Dlatego warto zadbać o odpowiednią ochronę ubezpieczeniową.

Kluczowe elementy polisy ubezpieczeniowej, która chroni przed skutkami zalania

Polisa ubezpieczeniowa będzie skutecznie chronić przed finansowymi skutkami zalania, jeżeli zostanie naprawdę precyzyjnie przemyślana i starannie skonstruowana. Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę różne przyczyny zalania (niektóre polisy chronią osobno przez zalaniem z instalacji i osobno przed zalaniem na skutek powodzi czy opadów deszczu; efekt jest ten sam, ale przyczyny różne) oraz to, co ma być objęte ochroną ubezpieczeniową.

Ubezpieczenie na wypadek powodzi

W wielu regionach kraju zalania powodziowe są realnym zagrożeniem. Jeżeli Twój dom stoi w takiej okolicy, upewnij się, że Twoja polisa obejmuje zabezpieczenie przed tym rodzajem zalania. Często konieczne jest dodatkowe ubezpieczenie od powodzi, które nie jest standardowym elementem polisy mieszkania. Warto też wiedzieć, że na terenach, na których często dochodzi do powodzi, ubezpieczenie od tego ryzyka obłożone jest nieco wyższą składką, niż tam, gdzie takie powodzie występują bardzo rzadko.

Ubezpieczenie ruchomości domowych

Powódź czy zalanie, do którego dojdzie z innej przyczyny, niszczy nie tylko ściany, sufit i podłogi Twojego mieszkania. Uszkodzeniu ulec może również instalacja czy sprzęty domowe. Właśnie dlatego warto zadbać o to, by ochroną ubezpieczeniową objęte były również ruchomości domowe. Mogą to być meble, elektronika, ubrania i inne przedmioty.

Tymczasowe zakwaterowanie

Na skutek zalania może dojść do tak poważnych szkód, że konieczne będzie przeprowadzenie gruntownego remontu. Najlepiej na taki czas opuścić mieszkanie i pozwolić ekipie pracować bez przeszkód. Konieczne jest jednak wtedy przeniesienie się do mieszkania zastępczego. Kto opłaci koszty takiego zakwaterowania? Okazuje się, że polisa mieszkaniowa nie pokrywa tego rodzaju wydatków. Są jednak i na to sposoby. Wiele towarzystw współpracuje z ubezpieczycielami specjalizującymi się w usługach typu Assistance.

Oznacza to, że wykupując polisę mieszkaniową, można dodatkowo wykupić pakiet assistance (który z taką polisą jest tańszy niż bez niej), który przewiduje pokrycie kosztów zastępczego zakwaterowania.

Koszty usunięcia szkód

W przypadku zalania może się okazać, że trzeba ponieść dodatkowe koszty, takie jak opłata za wynajem sprzętu do osuszania, usunięcia zalania, czy odgrzybiania. Polisa powinna swoim zakresem obejmować również takie wydatki.

Polisa pomoże uporać się ze skutkami finansowymi zalania. Mimo tego warto samodzielnie zadbać o zabezpieczenie swojego majątku i ograniczenie ewentualnych strat. Jak to zrobić?

Jak zabezpieczyć się przed stratami związanymi z zalaniem?

Aby lepiej zabezpieczyć swój dom przed zalaniem, pamiętaj:

  • Rób regularne przeglądy instalacji hydraulicznej, a ewentualne przecieki niezwłocznie naprawiaj;
  • Rozważ wdrożenie zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Nawet jeżeli nie powstrzymają szalejącej natury, to ograniczą szkody;
  • Piece, skrzynki elektryczne i podobne instalacje umieść wysoko, by zminimalizować ryzyko ich zalania;
  • Wykup dopasowaną i indywidualnie dobraną polisę ubezpieczeniową, która pomoże Ci w usunięciu szkód powstałych po zalaniu.

Zabezpieczenie domu przed zalaniem to istotny element ochrony nieruchomości i mienia osobistego. Pamiętaj, też by wcześniej, przed zdarzeniem, zapoznać się z zasadami funkcjonowania polisy, poznać wyłączenia, procedury związane ze zgłaszaniem szkody i sposoby dochodzenia swoich roszczeń. Z pomocą może Ci tutaj przyjść polisa oferowana przez firmę PZU. To bardzo szerokie ubezpieczenie, które uwzględnia nie tylko różne ryzyka, ale również ich różne przyczyny.