Wybuch gazu – co pokryje polisa ubezpieczeniowa?

Autor:

Dorota Bajczyk

Wybuch gazu to nagłe i niebezpieczne zdarzenie, które może prowadzić do poważnych uszkodzeń budynku, a przy tym stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców. W takich sytuacjach polisa ubezpieczeniowa może być ogromnym wsparciem. Trzeba jednak mieć pewność, że zadziała ona właśnie w takiej sytuacji. W tym artykule omówimy, co zazwyczaj obejmuje polisa ubezpieczeniowa w przypadku wybuchu gazu.

Rodzaje polis i zakres ochrony

Pierwsza sprawa, jakiej należy się przyjrzeć to rodzaj polisy i zakres oferowanej przez nią pomocy w razie wybuchu gazu. Istnieją dwa podstawowe typy polis, które mogą mieć wpływ na wypłatę odszkodowania w takiej sytuacji.

Ubezpieczenie mieszkania

Dotyczy mieszkań zajmowanych w budynkach wielorodzinnych. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wówczas ściany, sufity, podłogi i elementy stałe wyposażenia (czyli przymocowane na stałe, jak meble w zabudowie; wolnostojąca komoda już nie będzie wówczas objęta ochroną). Po wykupieniu umów dodatkowych (które obejmują ruchomości domowe) polisa chronić będzie całe wyposażenie.

Ubezpieczenie domu

Jest to ubezpieczenie domu jednorodzinnego wolnostojącego, w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej. Ochrona obejmuje mury i stałe elementy, a dodatkowo ochroną można objąć również podwórko, garaż, altankę czy ogrodzenie.

Co najczęściej pokrywa polisa w przypadku wybuchu gazu?

Polisa ubezpieczeniowa w przypadku wybuchu gazu zazwyczaj obejmuje następujące elementy:

Szkody we wnętrzu budynku

W przypadku wybuchu gazu, polisa ubezpieczeniowa zazwyczaj pokrywa szkody wewnętrzne w mieszkaniu lub domu. To obejmuje uszkodzenia ścian, sufitów, podłóg, mebli i innych elementów wyposażenia.

Uszkodzenia struktury budynku

Jeśli dojdzie do wybuchu gazu, co uszkodzi struktury budynku, takie jak ściany, dach czy fundament, polisa ubezpieczeniowa domu powinna pokryć koszty naprawy, a tak w zasadzie to remontu lub odbudowania.

Mienie osobiste i ruchomości domowe

Jeśli Twoje mienie osobiste, takie jak sprzęt AGD, elektronika, ubrania czy inne przedmioty, zostaną zniszczone w wyniku wybuchu gazu, polisa ubezpieczeniowa może pokryć koszty ich naprawy, wymiany lub odkupienia. Pamiętaj jednak, że do wypłaty odszkodowania potrzebne Ci będą dowody na to, że faktycznie posiadałeś te przedmioty. Mogą to być spisy biżuterii i dzieł sztuki, a także faktury i paragony, które stanowią nie tylko dowód zakupu, ale również wartości mienia.

Tymczasowe zakwaterowanie

Jeżeli rozszerzysz swoją polisę o usługę home assistance, wówczas możesz liczyć również na pokrycie kosztów tymczasowego zakwaterowania, co może być Ci potrzebne na czas remontu i odbudowy zniszczonego budynku. Nie zawsze bowiem można mieszkać w remontowanym czy odnawianym budynku.

Najczęstsze wyłączenia

Warto zaznaczyć, że polisy ubezpieczeniowe mają swoje wyłączenia i ograniczenia. W przypadku wybuchu gazu najczęściej wśród wyłączeń znajdują się następujące kwestie:

  • Naprawa źródła wybuchu – jeżeli źródło wybuchu znajdowało się poza nieruchomością, to naprawa nie zostanie pokryta z polisy;
  • Celowe działanie – jeżeli wybuch gazu był skutkiem celowego uszkodzenia, to ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia.

Wybuch gazu jest zdarzeniem bardzo niebezpiecznym i może pociągać za sobą poważne skutki zarówno dla mieszkańców, jak i dla samej nieruchomości. Odpowiednia polisa ubezpieczeniowa może pomóc w uporaniu się z finansowymi konsekwencjami takiego wypadku i pomoże w przywróceniu nieruchomości oraz wyposażenia do poprzedniego stanu. Zanim jednak zdecydujesz się na określone rozwiązanie, dokładnie przestudiuj oferowane Ci ubezpieczenie i zapoznaj się z ewentualnymi wykluczeniami. Dzięki temu zyskasz pewność, że jesteś dobrze ubezpieczony.