Ubezpieczenie nieruchomości oferowane przez PZU zapewnia ochronę dla Twojego domu oraz mienia. W przypadku pożaru, zalania czy kradzieży  możesz liczyć na wypłatę świadczenia, które będzie dużym wsparciem przy naprawie wyrządzonych szkód.

PZU Dom to:

 • brak limitów dla wypłat w razie przepięcia, dewastacji lub kradzieży z włamaniem,
 • ryzyko powodzi już w wersji podstawowej – bez dodatkowej składki,
 • pokrycie kosztów poszukiwania przyczyny zalania, np. dotarcie do pękniętej rury,
 • ochrona przedmiotów, znajdujących się w otoczeniu domu, np. ogrodzenie, altana, ławka w ogrodzie,
 • darmowe usługi assistance, pomoc hydraulika, szklarza czy ślusarza.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Polisa PZU Dom skierowana jest do właścicieli domów. Ubezpieczyciel daje możliwość wyboru najlepszej ochrony Twojego mienia oferując dwa warianty polisy: Uniwersalny oraz Od Wszystkich Ryzyk. W obu tych przypadkach ubezpieczeniem objęte są następujące elementy:

 • mury, czyli fundamenty, ściany i dach,
 • elementy stałe: drzwi, okna, podłogi, instalacje i inne,
 • elementy zewnętrzne: rynny, kolektory słoneczne (solary), pompy ciepła i inne,
 • ruchomości domowe: meble, sprzęt AGD (zmywarki, lodówki, kuchenki itp.), a także sprzęt RTV, sprzęt sportowy, gotówkę, odzież, biżuterię i inne przedmioty nieprzytwierdzone.

Warianty różnią się nieznacznie zakresem ubezpieczenia. Przykładowo, wariant Od Wszystkich Ryzyk zapewnia pomoc nawet w bardzo nietypowych sytuacjach, np. gdy zwierzęta leśne zniszczą elewację domu.

Wypłata odszkodowania w każdym z nich następuje w przypadku wystąpienia szkód spowodowanych:

 • zdarzeniami losowymi, (m.in.: ogień, piorun, dym i sadza, opady, powódź, śnieg i lód, grad, huragan, zalanie, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawina, uderzenie pojazdu, upadek drzew lub masztów, eksplozja, trzęsienie ziemi, huk ponaddźwiękowy, upadek statku powietrznego),
 • przepięciem (niespodziewany wzrost napięcia w sieci),
 • dewastacją (np. wybicie szyby),
 • akcją ratowniczą (np. jeśli podczas gaszenia pożaru straż pożarna wyważy drzwi do domu).