Ubezpieczenie DOM od Link4 to polisa, która zapewnia kompleksową ochronę Twojego mienia. Warto wiedzieć, że ubezpieczeniem możesz objąć nie tylko dom, mieszkanie i ruchomości domowe, ale również domy letniskowe.

Link4 DOM to:

  • Szeroki zakres ochrony, m.in.: od pożaru, zalania, kradzieży z włamaniem, przepięcia, czy szkody wyrządzonej przez „dzikie” zwierzęta,
  • Możliwość objęcia ubezpieczeniem również domu w budowie,
  • Assistance domowy, który zapewnia szeroki zakres pomocy w wielu sytuacjach awaryjnych,
  • OC mieszkaniowe, zabezpieczy Ciebie i domowników, w sytuacji, gdy w związku z posiadaniem lub użytkowaniem  mieszkania lub domu, wyrządzisz szkody osobowe lub rzeczowe innym.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Ochroną ubezpieczeniową możesz objąć:

  • mieszkanie i pomieszczenie do niego przynależne (np. piwnica, strych, miejsce parkingowe),
  • ruchomości domowe (czyli m.in. meble, dywany, sprzęt RTV i AGD, ubrania, sprzęt fotograficzny, sportowy czy instrumenty muzyczne, dzieła sztuki, biżuterię),
  • stałe elementy, czyli to, co jest w środku i czego nie da się zdemontować np. podłogi, stałe wyposażenie łazienek.

W Link4 Twoje mienie jest zabezpieczone przed wymienionymi zdarzeniami: od pożaru i innych zdarzeń losowych, od wszelkiego ryzyka (z wyjątkiem przypadków jasno wskazanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia), od kradzieży z włamaniem lub rabunku,  ubezpieczenia siłowników i automatyki bram od kradzieży zwykłej, szyb od stłuczenia, od przepięcia.

Dodatkowo masz możliwość zakupu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarówno dla siebie jak i domowników, ubezpieczenia domu letniskowego, assistance domowego, ubezpieczenia pomocy prawnej.