ubezpieczenie domu na wsi

Coraz więcej osób decyduje się na zamieszkanie poza miastem. Mimo że niejednokrotnie wiąże się to z koniecznością codziennego dojazdu do pracy, komfort życia w domku z ogrodem jest większy. Jak jednak ubezpieczyć taką nieruchomość? Czy dom na wsi objęty jest obowiązkiem ochrony, czy też jest to indywidualna decyzja? 

Ubezpieczenie domu na wsi 

Ubezpieczenie domu to konieczność. Wie o tym każdy właściciel nieruchomości, zwłaszcza takiej o dużej wartości. Dom na wsi, jeśli ma być komfortowym miejscem do zamieszkania dla rodziny, z pewnością do takich należy. Utrata mienia w wyniku pożaru lub innego zdarzenia losowego, to w większości przypadków strata niemożliwa do odrobienia przez wiele lat. Tymczasem właściciele ubezpieczonych na taką okoliczność domów mogą spać spokojnie. Jeśli ogień strawi obiekt, wypłata świadczenia pokryje koszty remontu czy odbudowy. Dobre ubezpieczenie domu pozwoli także na ponowne wyposażenie w niezbędne sprzęty. Czy jednak dom na wsi objęty jest ustawowym obowiązkiem ubezpieczenia? Wszystko zależy od wielkości i przeznaczenia działki, na której się znajduje. 

Ubezpieczenie domu w gospodarstwie rolnym 

22 maja 2003 roku weszła w życie ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, która nakłada obowiązek objęcia ochroną gospodarstw rolnych. Jeśli zatem dom na wsi jest częścią gospodarstwa większego niż 1 ha, a działka, na której stoi, ma przeznaczenie rolne, zakup polisy nie jest wyborem właściciela. Każdy bowiem obiekt, w tym dom mieszkalny rolnika, musi być ubezpieczony. Ustawa określa ponadto 13 zdarzeń, w razie których powinno być wypłacone świadczenie. Na liście znajdują się: 

 • pożar, 
 • huragan (wiatr o sile większej niż 24 m/s), 
 • powódź,  
 • podtopienie, 
 • silne opady deszczu (tzw. deszcz nawalny), 
 • opady gradu lub śniegu, 
 • uderzenie pioruna, 
 • wybuch, 
 • zejście lawiny, 
 • osunięcie się ziemi, 
 • upadek samolotu, 
 • tąpnięcie w następstwie pęknięcia skały. 

Ubezpieczenie domu na wsi – działka mniejsza niż 1 ha 

Jeśli dom znajduje się na wsi wśród gospodarstw rolnych, jednak działka, na której został wybudowany, nie ma takiego charakteru, ubezpieczenie jest dobrowolne. Wówczas także należy znaleźć najlepsze ubezpieczenie domu, jednak nie jest ono ustawowo wymagane. Nie znaczy to jednak, że należy z niego rezygnować. Straty finansowe, jakie może spowodować na przykład pożar, mogą być ogromne. Dlatego koniecznością jest znalezienie nie tylko polisy, która zagwarantuje bezpieczeństwo murów, ale dobrze jest także pomyśleć o wyposażeniu. Utrata sprzętów może być bowiem równie dotkliwa. Polisa natomiast może zagwarantować wypłatę świadczenia nie tylko w przypadku zdarzeń losowych. Warto także ubezpieczyć sprzęty od kradzieży. 

Najlepsze ubezpieczenie domu – jak wybrać polisę? 

Znalezienie odpowiedniej polisy nie musi być trudne. Należy jednak pamiętać, by wyboru nie dokonywać pochopnie. Pomocny okazuje się kalkulator ubezpieczeń nieruchomości, dzięki któremu można porównać zakres i ceny ubezpieczeń, zawsze jednak należy przed podpisaniem umowy dokładnie przeczytać OWU. To w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia znajdują się bowiem zapisy dotyczące wyłączeń odpowiedzialności, których zbyt długa lista czyni polisę niewystarczającą dla bezpieczeństwa kupującego. Warto więc znaleźć takie ubezpieczenie domu, które oprócz atrakcyjnej ceny, zapewni wypłatę świadczenia w możliwie dużej ilości sytuacji. Trzeba także pamiętać, że niska składka nie zagwarantuje właściwej ochrony, mały koszt przeważnie oznacza niskie sumy ubezpieczenia.