Ubezpieczenie Aviva W Domu to polisa, która zapewnia Ci wsparcie finansowe na wypadek wielu zdarzeń, np. zalanie mieszkania, kradzież wartościowych przedmiotów, czy nawet pogryzienie sąsiada przez Twojego psa. Zaletą polisy jest to, że możesz samodzielnie dopasować zakres ochrony.

Aviva W Domu to:

 • Możliwość wyboru ubezpieczenia zgodnie z własnymi potrzebami,
 • Szybka i fachowa pomoc w razie nagłych awarii i usterek,
 • Gwarancja wypłaty świadczenia w ciągu 10 dni roboczych,
 • Ubezpieczenie kosztów najmu mieszkania lub domu zastępczego.

Przedmiot i zakres ochrony

W ramach umowy ubezpieczeniem możesz objąć następujące mienie:

 • mieszkanie, dom oraz ich elementy stałe,
 • ruchomości domowe,
 • budynki gospodarcze, ich elementy stałe oraz budowle. Elementy stałe budynków gospodarczych oraz pomieszczeń przynależnych objęte są ochroną ubezpieczeniową wyłącznie przy jednoczesnym ubezpieczeniu obiektów, w których się one znajdują.

Odszkodowanie otrzymasz w sytuacji, gdy ubezpieczone mienie uległo uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek któregokolwiek z następujących zdarzeń losowych:

 • pożar,
 • uderzenie pioruna,
 • pośrednie działanie pioruna,
 • wybuch,
 • upadek statku powietrznego,
 • uderzenie pojazdu lądowego,
 • silny wiatr,
 • zalanie,
 • grad,
 • huk ponaddźwiękowy,
 • spływ wód po zboczach,
 • pękanie mrozowe rur,
 • ciężar śniegu lub lodu,
 • dym i sadza,
 • lawina,
 • trzęsienie ziemi,
 • upadek drzew lub masztów,
 • przepięcie,
 • katastrofa budowlana.

Ponadto, podstawowa polisa za opłatą dodatkowej składki może obejmować szkody spowodowane powodzią, zalaniem wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych, osuwaniem lub zapadaniem się ziemi.