likwidacja szkody po pożarze

Według statystyk opublikowanych przez System Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP), w 2018 roku wybuchło w Polsce 149 434 pożarów. Straty materialne oszacowano na 1 656 723 zł. Wynika z tego, ze nieubezpieczona nieruchomość to ogromne ryzyko – pożar wybucha z różnych przyczyn, a likwidacja szkody może być kosztowna. 

Likwidacja szkody 

Przed szkodą wynikającą z wybuchu pożaru właściciela nieruchomości ma ustrzec polisa mieszkaniowa. Ochrona mienia na taką okoliczność gwarantowana jest już przez najbardziej podstawowe ubezpieczenia, oferuje ją nawet flexa. Ale w niektórych sytuacjach ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty świadczenia, nie zawsze będzie ono także tej samej wysokości. Jak postępować, gdy wybuchnie pożar? Jaka jest procedura likwidacji szkody i kiedy ubezpieczonemu grozi brak wypłaty świadczenia? 

 

Likwidacja szkody powstałej w wyniku pożaru 

Jeśli wybucha pożar, dom płonie na przykład w wyniku wybuchu gazu, przede wszystkim trzeba zadbać o bezpieczeństwo osób, które mogą być narażone na działanie ognia. Dopiero później rozpoczyna się likwidacja szkody. Procedura nie jest skomplikowana, ale w sytuacji zagrożenia życia i utraty mienia nawet proste sprawy mogą wydać się ponad siły. Dlatego warto sprawdzić jak należy postępować już w momencie podpisywania umowy ubezpieczeniowej. 

  • Zgłoszenie wystąpienia szkody 

Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, jest poinformowanie ubezpieczyciela o zdarzeniu. Sposób przekazania wiadomości nie jest ważny, zwykle towarzystwo dopuszcza każdą formę kontaktu. Nie ma więc znaczenia, czy będzie to telefon, e-mail czy faks. Od momentu zgłoszenia ubezpieczyciel ma 7 dni na przeprowadzenie procedur mających na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. 

  • Wizyta pracownika towarzystwa ubezpieczeniowego 

W ciągu 7 dni od zgłoszenia szkody miejsce zdarzenia odwiedzi likwidator – pracownik firmy ubezpieczeniowej, który sprawdzi stan lokalu i oceni straty. 

  • Dokumenty niezbędne do otrzymania świadczenia 

Bez względu na to, jaką formę miało zgłoszenie szkody, należy dostarczyć ubezpieczycielowi zgłoszenie w formie pisemnej. Powinno ono zawierać przede wszystkim numer polisy ubezpieczeniowej, z której ma być wypłacone świadczenie. Jeśli w wyniku pożaru zniszczeniu uległo wyposażenie objęte ochroną, należy sporządzić listę straconych rzeczy. Pomocne mogą okazać się rachunki i dowody zakupu – jeśli zniszczyły się cenne przedmioty trzeba udowodnić ich wartość. 

  • Wypłata odszkodowania 

Po wywiązaniu się z obowiązków i dostarczeniu niezbędnych dokumentów należy oczekiwać decyzji ubezpieczyciela. Musi on ustalić, czy świadczenie jest należne, oraz jakiej powinno być wysokości. Likwidacja szkody przewiduje dla tych czynności najdłuższy czas, nie powinny one jednak przekroczyć trzydziestu dni.  

Czy w procesie likwidacji szkody może okazać się, że ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania? 

Nie zawsze posiadanie polisy gwarantuje wypłatę odszkodowania. Podczas procedury likwidacji szkody ubezpieczyciel może zdecydować, że świadczenie nie jest należne, lub opiewa na niższą niż spodziewana kwotę. Z czego może to wynikać? Przede wszystkim należy określić, czym właściwie jest szkoda.  

  • Szkoda materialna – utrata majątku, w tym domu i jego wyposażenia. 
  • Szkoda niematerialna – uszczerbek na zdrowiu. 

Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie tylko za te zdarzenia, które były objęte ochroną. Ale także od tej reguły są wyjątki. Jeśli zdarzenie objęte jest wyłączeniem (pełna lista takich zdarzeń znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia), niestety świadczenia nie będzie. Ważny jest także powód powstania szkody. Jeśli ubezpieczyciel uzna, że do pożaru doszło z winy ubezpieczonego, na przykład jego zaniedbania – także nie wypłaci odszkodowania. 

Jak zyskać gwarancję otrzymania odszkodowania? 

Żadna polisa nie daje stuprocentowej pewności, że w każdym przypadku pożar będzie skutkował wypłatą świadczenia. Nie wszystkie okoliczności zdarzenia muszą być bowiem jednoznaczne. Ale im lepsza polisa, tym mniejsza liczba wyłączeń. Oznacza to większą szansę na odszkodowanie. Aby znaleźć dobre ubezpieczenie, którego cena będzie atrakcyjna, dobrze jest skorzystać z kalkulatora ubezpieczeń nieruchomości, na przykład tego, który udostępnia przewodnik ubezpieczeniowy.